Veiledning ved utskifting av pumper

Vannforsyning i husholdninger - nettside www.eget-vann.no


Vår ambisjon med denne siden er å veilede deg gjennom hvordan "egne vannsystemer" er oppbygget og fungerer samt forklare hvordan komponenter samhandler med hverandre.

Vi hjelper deg selvfølgelig også med et optimalt pumpeutvalg med kvalitetsprodukter fra Wilo sitt brede utvalg av pumper for vannforsyning i private eiendommer og boliger.

  • Vann fra gravd brønn med tørrpumpe
  • Vann fra gravd brønn med nedsenkbar pumpe
  • Vann fra boret brønn med nedsenkbar pumpe
   
Les mer

Alle merker

Her kan du bla gjennom alle fabrikat og tilhørende pumper