Hvorfor bytte pumpe?

Årsakene kan være mange ...

Det opplagte svaret på spørsmålet "Hvorfor bytte pumpe?" er "fordi den gamle er ødelagt!". Det er den vanligste årsaken, men det er også noen andre sterke grunner til proaktiv pumpeendring.
Andre grunner kan være at den gamle pumpen ikke er kompatibel med nytt utstyr og ved ønske om kommunikasjon via bussprotokoll for eiendoms automasjon.
Vi vet også at det kan være drifts økonomiskbesparelse ved å erstatte en pumpe som fungerer, primært gjelder dette for uregulerte pumper.
Et viktig aspekt er også å eliminere bort risikoen for stopp på pumpen, hvis man vet at den som brukes i dag begynner å synge på siste verset så kan det være en god og lønnsom idé å finne en erstatning før den gamle pumpen slutter å fungere.
En annen grunn kan være at vannbehovet har endret seg fra den eksisterende pumpen ble installert, i disse tilfellene anbefaler vi at du tar kontakt med Wilo Kundesupport siden erstatnings forslagene som kommer frem i pumpebytte er basert på den hydrauliske ytelsen i henhold til eksisterende pumpe.
Forespørsel etter savnet pumpe