1 erstatnings alternativ funnet

Eksisterende pumpe - Trykkøkning

Fabrikat DAB (Jet)
Betegnelse Gardenjet Inox 132 M
Spenning 1x230 V
Pumpehusgjenge/flens Rp 25
Nominell effekt P2 1 kW

Erstatningspumpe Erstatningsskjema

Betegnelse HiMulti 3-25 P 1~
Artikkelnummer 4244149
NRF-nummer 900 45 55
Spenning 1x230 V
Pumpehusgjenge/flens Rp 25
Merkestrøm 3,3 A
Nominell effekt P2 0,5 kW
Sentrum rør/gulv 147 mm
Medietemperatur +5 - +35 °C

Merknader

Eventuell justering av installasjon, byttepumpe har samme tilkoblingsdimensjon.
The replacement pump has a patented suction design, which means quiet operation and higher capacity. All fluid-affected parts are made of non-corrosive material.
Replacement pump not equipped with carrying handle.

Produktinformasjon
HiMulti 3-25 P 1~

HiMulti 3-25 P 1~
Artikkelnummer: 4244149
NRF-nummer: 9004555

Spesielle egenskaper / produktfordeler
 • Enkelt: Wilo-Connector (elektrisk hurtigtilkobling), på/av-bryter, påfyllings- og tømmedeksler, forstørret fotfeste
 • Effektivt: Høyeffektiv hydraulikk, lavt strømforbruk og svært kompakt takket være motoroptimering
 • Økonomisk: Mindre motor for perfekt oppfyllelse av kravene
 • Støysvak (støynivå mellom 56 dBA og 64 dBA)
 • Utførelse som Domestic-pumpe (pumpe for privat vannforsyning) med innovativ pumpedesign
Konstruksjon
Flertrinns sentrifugalpumpe i normalsugende utførelse (HiMulti 3) eller selvsugende utførelse (HiMulti 3 P).

Bruk
 • Vannforsyning (drikkevannsgodkjenning iht. ACS og KTW, i S1-utførelse også iht. WRAS)
 • Overrisling
 • Vanning og overrisling
 • Bruk av regnvann
Utrustning/funksjon
 • Direkte påflenset motor
 • Termisk motorvernbryter ved 1~230 V-utførelse
Leveringsomfang
 • Pumpe
 • To stk. plastforbindelseselementer med tetninger for manuell tilkobling til rørene
 • Wilo-Connector (elektrisk hurtigtilkobling)
 • Monterings- og driftsveiledning
Tekniske spesifikasjoner
 • Nettilkobling: 1~230 V, 50 Hz
 • Till. medietemperatur: 0 °C til +40 °C (+55 °C i 10 min)
 • Till. omgivelsestemperatur: -15 °C til +40 °C
 • Till. lagringstemperatur: -30 °C til +60 °C
 • Maks. tillatt driftstrykk: 8 bar
 • Maks. tillatt innløpstrykk: 3 bar
 • Beskyttelsesklasse: IP X4
 • Tilkobling sugeside: Rp1
 • Tilkobling trykkside: Rp1
Materialer
 • Pumpehus i technopolymer med drikkevannsgodkjenning iht. ACS, WRAS og KTW
 • Løpehjul og trinnmantel i Noryl GF30 med drikkevannsgodkjenning iht. ACS, WRAS og KTW
 • Pumpedeksel og aksel i rustfritt stål
 • Mekanisk tetning i keramikk/karbon
Veggbrakett HiControl
Artikkelnummer: 4027326
NRF-nummer: 9003477

HiControl 1-EK
Artikkelnummer: 2836138
NRF-nummer: 9003471
HiControl 1-EK
Tilbehør for helautomatisk drift av 1~ pumper beregnet for vannforsyning. Elektronisk regulert trykk- og mengde kontroll for automatisk start - stopp av pumpe uten trykktank.
 • Integrert tørrkjøringsvern
 • Tilkoblingstrykk 1,5 bar
 • Tilkobling inn- og utløp G25 utv.
 • Med 2,5 m anslutningskabel og stikkontakt
 • Påbygd manometer
 • Innebygd tilbakeslagsventil